Цифры в датах на монетах Петра I славянскими буквами:
а, А, Я 1
В 2
Г 3
Д 4
Є, Е 5
S 6
З 7
И 8
Ø 9
I 10
К 20
Ѱ 700
҂а, ҂А, ҂Я 1000

Полная таблица дат:

Обозначение дат

 

 

 

Задать вопрос?